Natuurgeneeskunde

Veterinaire natuurgeneeskunde

Liselotte is in 2011 afgestudeerd als natuurgeneeskundig therapeut voor dieren.


Wat is natuurgeneeskunde?

Natuurgeneeskunde is een gezondheidsleer die de eigen geneeskracht van het lichaam wil benutten om zo een goede balans te behouden, of te herstellen, tussen lichaam en geest. In de natuurgeneeskunde wordt gewerkt met een zogenaamde holistische visie; er wordt hierbij gekeken naar het dier in zijn geheel in plaats van alleen naar de klacht. Door naar de fysieke- en mentale kant van het dier te kijken kan een beter beeld gevormd worden van de oorzaak van het probleem.

Als natuurgeneeskundig therapeut is het belangrijk een open visie te hebben. Er wordt een behandelplan opgesteld waarbij gekeken wordt wat het beste past bij het betreffende dier en de omstandigheden waarin het leeft.

De Natural Balance Hoofcare methode past mooi in deze visie. De hoefverzorging hoort aan te sluiten bij wat voor het betreffende paard het beste werkt. Elk paard is immers uniek!

Natuurgeneeskundige therapieën kunnen daarbij ondersteuning bieden bij (hoef)problemen zoals rotstraal, witte lijnziekte en hoefbevangenheid.

(natuurgeneeskunde is geen vervanging voor de reguliere geneeskunst)